Betalningsanmärkning behöver inte vara hinder

28.09.2017 11:00
Balans

Betalningsanmärkningar behöver inte vara ett problem

För dig som söker kredit innebär det att du kan bli godkänd för en kredit, även om du råkar ha betalningsanmärkningar. Tidigare ledde detta per automatik till avslag hos oss, men inte längre. Den kreditbedömning som utförs är ett utslag av en helhetsbild från en rad olika informationskällor. Det är alltid en samlad bedömning av informationen från alla dessa källor som leder till utslaget i kreditbedömningen.


Vissa kreditgivare anser att det räcker med att det förekommer en betalningsanmärkning för att avslå en ansökan. Vi tänker lite annorlunda. En kreditgivare bör ta reda på vilken typ av anmärkning det är frågan om, hur gammal den är och omständigheterna som ledde till anmärkningen.


Har du obetalda skulder får du ej låna

Det går att få betalningsanmärkningar utan att en aktiv skuld och även om Kronofogden inte varit inblandad. Ibland är det helt enkelt slarv, att man t.ex. missar en räkning och påminnelserna eller missköter sitt bankkonto genom upprepade övertrasseringar. Oftast rättas sådant slarv till så snart man upptäcker det och skulden betalas tillbaka. Dessvärre upphäver detta inte markeringen om en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Betalningsanmärkningen finns kvar i cirka tre år även om du betalat din skuld.


Ofta blandas en skuld hos Kronofogden ihop med en betalningsanmärkning. Det är helt möjligt att få en betalningsanmärkning utan att Kronofogden är inblandad. Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar från många olika inrapporterande databaser, varav Kronofogdemyndigheten är en av många inrapporterande organisationer. Andra inrapporterande databaser är t.ex. Skatteverket, CSN, Transportstyrelsen, Radiotjänst, banker m.fl.


Om du däremot har ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden kan vi dessvärre inte acceptera din ansökan.

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari