En modern finanskoncern

Självklart vill du kanske veta mer om det bolag du eventuellt ska låna av. Vi är ett svenskt finansbolag, men har våra rötter i Finland där vi funnits sedan 2007. Bakom Euroloan står bolaget Mash Sweden AB. Vi ingår i en finsk finanskoncern som verkar i länderna kring Östersjön.

Vår idé är att erbjuda bättre lån och betalningslösningar till konsumenter genom att använda oss av en modernare teknologi och effektivare organisation än våra konkurrenter. Det ger oss bland annat möjligheten att erbjuda bättre låneräntor än många andra motsvarande långivare.

I enlighet med nordiska värderingar strävar vi efter att vara ett jordnära, ansvarsfullt och pålitligt bolag där långsiktighet är en ledstjärna. Det betyder att du som kund ska känna att vi är både ärliga och lätta att ha att göra med. Långsiktigheten innebär också att vi engagerar oss i olika miljöprojekt.


svensk flagga

DET SKA VARA ENKELT ATT LÅNA PENGAR

Ett bolag som erbjuder tjänster som ska underlätta din finansiella vardag är helt beroende av välfungerande, säkra och pålitliga IT-system. Det är, så att säga, både hjärnan och hjärtat i verksamheten.

Vi har dragit nytta av den höga IT-kompetens bland människor som bor och verkar i länderna kring Östersjön. Att rekrytera personer med spjutspetskompetens både från finans- och IT- branschen har länge varit en del av vår strategi.

Som relativt ungt finansbolag har vi inte suttit fast i gamla strukturer, utan kunnat utveckla snabbfotade datasystem. Dessa gör det möjligt att erbjuda dig som kund snabb service och full kontroll när du behöver låna pengar. Vår höga effektivitet ger oss möjlighet att erbjuda riktigt bra villkor för dig på vår OnlineKredit.

KONCERNEN I KORTHET

Koncernen har sedan 2007 hanterat mer än 700 000 låneärenden åt våra kunder och hade 2015 en balansomslutning på cirka 50 miljoner euro. Vi är också stolta över att vi kunnat bidra till en bättre livsmiljö, vi är till exempel inte bara koldioxidneutrala, utan har även lyckats reducera koldioxidutsläppen med mer än vad våra anställda genererar.

Mer information om vår koncern hittar du här, mash.com

TILLSTÅND OCH TILLSYN

Vi har tillstånd av Finansinspektionen att tillhandahålla krediter till konsumenter och står under tillsyn av både Finansinspektionen och Konsumentverket.

Våra miljöprojekt

Vi donerar regelbundet till olika miljöprojekt och naturorganisationer. Vi anser att en ren natur är en angelägenhet som berör alla och vill göra vår del för att förbättra miljön - det är därför vi just nu stödjer trädplantering och miljön i Östersjön. Här nedan kan du läsa mer om de aktuella projekt och organisationer vi stödjer just nu.


Carbonfund

CARBONFUND.ORG

Vi har sedan 2009 stött en klimatkampanj för att återställa de klimatförändringar som orsakats av avskogning. Därför främjar vi trädplantering i samarbete med organisationen Carbonfund.org. I slutet av 2015 kunde vi konstatera att vi genom organisationen varit med om att plantera över 30 000 träd.

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari