Euroloan-sovellus
Euroloan app store
Euroloan Google play

De vanligaste frågorna om OnlineKredit

Hur ansöker jag om en kredit hos Euroloan?

Du ansöker online på www.euroloan.se genom att fylla i dina uppgifter. Att göra en ansökan är gratis. Vid ansökan väljer du vilket kreditbelopp du önskar och vilket återbetalningsbelopp. Identifiering sker via BankID/E-leg vid ansökan. Lånebeslutet får du inom några minuter efter din ansökan. Du kan sedan göra ditt första uttag till ditt bankkonto direkt.

Hur mycket kan jag låna?

Vår maximala kreditgräns är för närvarande 50 000 kr. Du väljer själv hur mycket du vill ta ut från din kredit och du kan göra obegränsat antal uttag upp till din personliga kreditgräns. Vill du använda hela din kredit är du givetvis fri att göra detta.

Hur snabbt får jag pengarna till mitt konto?

Omedelbart efter att din kredit är godkänd kan du begära en överföring till ditt bankkonto. Beroende på vilken bank du har varierar tidsåtgången för överföringen. Om du har konto i Nordea får du pengarna ofta samma dag som uttaget begärs. Har du en annan bank kan det ta mellan en till två bankdagar innan du har pengarna på ditt konto. Gör du uttaget efter kl. 15.00 eller under helgdag behandlas ditt ärende nästkommande bankdag.

Hur fungerar en OnlineKredit?

OnlineKredit innebär att du får tillgång till en summa pengar som du kan utnyttja fritt upp till din kreditgräns. Allt sköts online genom att du både skaffar krediten och sköter den via vår webbsida. Det innebär att du har enkel tillgång till din kredit och snabbt kan göra en överföring till ditt bankkonto, oberoende var i världen du befinner dig. Allt sker i en säker webbmiljö där du identifierar dig med hjälp av ditt BankID.

En fördel med OnlineKrediten är att du kan låna precis det belopp du behöver och måste inte betala ränta eller avgifter för lånade pengar du inte använder. Dessutom betalar du först när pengar förs över från kreditkontot till ditt bankkonto. Det betyder att du alltid har tillgång till reservpengar, så länge du har kreditutrymme kvar.


Vad kostar det att ha ett kreditkonto?

Det kostar ingenting att skaffa eller inneha ett kreditkonto. Du betalar först när du aktivt använder krediten genom att göra ett uttag. Du betalar då för ditt uttag, när krediten sedan är återbetald kostar den inget att ha för att utnyttja igen senare. 

Våra krediter är individuellt prissatta. Vad det kostar för dig när du ska använda din kredit hittar du i din personliga prislista. Du hittar din prislista under fliken Info när du loggar in på my.euroloan (mina sidor). Den allmänna prislistan hittar du här


Vilka är Euroloan?

Euroloan är ett svenskt företag som ingår i en finsk finanskoncern. Vi står både under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Vår idé är att erbjuda bättre lån genom att använda oss av en modernare teknologi och effektivare organisation än våra konkurrenter. Det ger oss bland annat möjligheten att erbjuda bättre låneräntor än många andra motsvarande långivare.

Att ansöka om en OnlineKredit

Vem kan ansöka om en OnlineKredit?

För att kunna ansöka om en kredit behöver du uppfylla följande minimikriterier: 
 • ha ett elektroniskt BankID
 • vara minst 18 år
 • inneha ett svenskt personnummer

Hur skaffar jag ett BankID?

Det går tyvärr inte att göra en ansökan hos oss utan ett BankID. Din ansökan hanteras automatiskt av våra system, det innebär att du måste identifiera dig elektroniskt när du söker ett lån. Så här skaffar du ett BankID:

 1. Du måste ha ett svenskt personnummer
 2. Kontakta din bank. Det kan skilja sig åt hur bankerna hanterar detta. 
 3. Be dem om ett BankID
 4. Klart
Här kan du hitta mer information om hur du beställer ett BankID

Varför står datorn bara och "tänker" när jag gör min ansökan?

Ibland kan ansökan fungera mindre bra i olika kombinationer av operativsystem och webbläsare. Prova att byta webbläsare (Chrome, Firefox, Explorer) om ansökan stannar upp.

Hur bestäms min kreditgräns?

Du kan ansöka om ett kreditbelopp på upp till 50 000 kr. När du ansöker görs en kreditbedömning, det är då möjligt att din kreditgräns blir en annan än vad du ansökte om. Kreditgränsen är det högsta möjliga belopp du kan ta ut. Gränsen fastställs utifrån den individuella bedömningen av din återbetalningsförmåga. Direkt efter din ansökan kommer du att se hur hög din kreditgräns är, det tar bara någon minut.

Varför får jag inte den kreditgräns jag ansökt om?

Din kreditgräns och dina lånevillkor hos oss är personliga och beror på den information du uppger samt de ekonomiska uppgifter vi hämtar in om dig vid ansökanstillfället. Det kan innebära att vi enligt våra kreditregler dessvärre inte kan acceptera den kreditgräns som du ansökt om.

Kan jag ta flera krediter från Euroloan samtidigt?

Du kan bara ha en OnlineKredit hos oss. Du kan däremot göra flera uttag inom din kreditgräns. Din totala kreditgräns bestäms vid ansökan. Du kan själv logga in till din OnlineKredit och kontrollera ditt kreditutrymme.

Tips när du ansöker om en kredit

Här kommer några tips om du tycker att ansökan är krånglig och svår:
 • Se till att du har ett BankID. Det har du användning för i många andra situationer, exempelvis när du gör ärenden online via Försäkringskassan eller Skattemyndigheten. Så här beställer du ett BankID.
 • Vi frågar efter dina levnadsomkostnader för att säkerställa att du klarar av ett lån hos oss. Ta fram din senaste hyresavi eller räkningspärm, då blir det lättare att svara på frågorna.
 • Tänk igenom vilket bankkonto du vill ha in pengarna på. Du anger detta när du ansöker om krediten. Saker du måste veta är vilken bank du har, vilket clearingnummer din bank har samt ditt kontonummer. Clearingnumret skrivs framför ditt vanliga kontonummer. Ta fram och förbered dessa uppgifter.
 • När du ansöker om en kredit hos oss får du skapa ett användarnamn och lösenord som du kan använda när du behöver sköta din kredit. Välj praktiskt så att du lätt kommer ihåg uppgifterna.

Hur hittar jag mitt clearingnummer?

När du ansöker om en kredit ber vi dig att ange ett bankkonto dit du vill ha pengarna. Ett clearingnummer är en del av ditt kontonummer. Det talar om vilken bank och vilket bankkontor som ditt bankkontonummer tillhör, exempelvis 3300 för Nordea Personkonto. Vi behöver veta detta för att kunna föra över pengar till ditt bankkonto.
Clearingnumret består vanligen av fyra siffror (5 siffror för Swedbank) och skrivs framför ditt bankkontonummer. Siffrorna beror på vilket konto du har och var du en gång öppnade kontot. Här hittar du en lista över clearingnummer, men om du är osäker kontakta din bank.

Tar ni UC (kreditupplysning) när jag ansöker om en OnlineKredit?

Ja, vi tar en kreditupplysning på alla ansökande. Detta sker när du skickar in din ansökan. Efter ansökan är gjord får du ett brev från vårt kreditupplysningsföretag om att en kreditförfrågan gjorts. På det pappret står det att bolaget ELCF Sweden AB gjort förfrågan, vilket är namnet på Euroloans svenska bolag.

En långivare är ålagd att skaffa tillräcklig ekonomisk information kring den som söker en kredit. Detta är ett lagkrav och är inrättat för att skydda konsumenter mot att ta lån eller krediter som de inte klarar av. I praktiken innebär detta att alla långivare måste ta en kreditupplysning från ett kreditinformationsföretag när en ny kredit ska beviljas.

Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land:

 • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 • parlamentsledamöter,
 • domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
 • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.


Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning tillämpas även på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning. Med familjemedlem avses:

 • make, maka, registrerad partner och sambor
 • barn och barns makar, registrerad partner eller sambor
 • föräldrar

Att använda OnlineKrediten

Hur många uttag kan jag göra?

Du kan göra obegränsat antal uttag fram till dess hela ditt kreditutrymme är utnyttjat. När du betalar tillbaka på krediten kan du återigen göra nya uttag upp till din kreditgräns.

Hur länge kan jag använda min kredit?

Om du blir godkänd i kreditprövningen gäller din OnlineKredit tillsvidare eller till dess du själv väljer att avsluta den. För att upprätthålla god och sund kreditgivningssed gör vi årligen en ny kreditkontroll på alla våra kunder för att fastställa återbetalningsförmågan, din kreditgräns kan då komma att förändras.

Är det någon skillnad på ett lån och en kredit?

Kredit och lån är egentligen samma benämning för ett penninglån. Svensk lag använder ordet kredit när man beskriver att låna pengar. Däremot finns det en avgörande skillnad på en konsumentkredit (ett lån) och vår OnlineKredit. En konsumentkredit är ett engångslån där du ansöker om en lånesumma som sedan betalas ut till dig i sin helhet. Vår OnlineKredit är en summa pengar som du får tillgänglig, men du väljer själv när och hur mycket du använder av krediten. Om du utnyttjar krediten i sin helhet kan du, efter att du börjat betala tillbaka, använda ditt kreditutrymme igen. Utan att någon ny kreditupplysning behöver tas.

Hur betalar jag tillbaka krediten?

När du använder din kredit får du månadsvisa fakturor antingen hemskickade till din fysiska brevlåda eller via e-post, beroende på vilket alternativ du väljer. Du kan alltid se och hämta dina fakturor för egen utskrift genom att logga in på mina sidor. Hos oss betalar du tillbaka i stort sett samma belopp varje månad. Det gör att du alltid vet hur stor din månadskostnad blir när du utnyttjar din kredit. Tiden det tar att betala tillbaka krediten beror därför på hur mycket av din totala kredit du utnyttjar.

Genom att logga in på mina sidor ser du alltid hur stora månadsbetalningar du ska göra och hur mycket det är kvar att betala på din kredit. När krediten är fullt återbetald kostar den inget att ha tillgänglig.

Hur höjer jag min kreditgräns?

Om du vill se om du kan öka ditt kreditutrymme loggar du in på my.euroloan och går till fliken ”Kunduppgifter”, där kan du höja din kredit om utrymme finns. I andra fall gäller den maximala kredit du fick vid ansökanstillfället tills vidare och kan inte höjas.

Vad är den effektiva räntan?

Den effektiva räntan anger den totala kostnaden för din kredit uttryckt som en årlig ränta. Den innehåller både den nominella räntan och de avgifter du betalar när krediten utnyttjas. Eftersom dina kreditvillkor är individuella hos oss kan denna ränta komma att variera från person till person. Här kan du hitta uppgifter om hur hög den effektiva räntan är.

Vad är my.euroloan?

My.euroloan är din egen användarsida på euroloan.se (mina sidor) där du hanterar din OnlineKredit. Du kommer dit genom att klicka på knappen ”Logga in” som du hittar på varje sida på vår webbplats. Du identifierar dig genom att använda de användaruppgifter som du bestämde vid ansökanstillfället eller genom att använda ditt BankID. Om du glömt dina användaruppgifter kan du klicka här för att hämta dessa.

Här kan du bland annat göra uttag till ditt bankkonto, ändra användaruppgifter eller ansöka om höjning av din kredit. Får du problem med my.euroloan kan du ringa till vår kundtjänst 0771-200 160 där du kan få hjälp och vägledning.

Varför får jag ett negativt kreditbeslut?

De vanligaste orsakerna till att någon inte får ny kredit eller inte har möjlighet att höja sin befintliga kredit är: 
 • Betalningsanmärkning
 • Egenskaper i kreditinformationen
 • Hushållskalkylen visar på ett underskott
 • Tidigare kredit har förfallit till betalning eller är föremål för inkassoåtgärder
Läs om våra kreditvillkor här.

Att avsluta OnlineKrediten

Hur avslutar jag min kredit?

Du kan när som helst betala tillbaka din utnyttjade kredit och kostnaderna för utnyttjandet. När krediten är återbetald kostar det dig inget att ha den tillgänglig. Eftersom du inte betalar något för din kredit när du fått din ansökan godkänd brukar det inte finnas någon anledning till att avsluta kreditkontot. Av den anledningen är det relativt få personer som aktivt stänger sin kredit när de väl fått den godkänd. Skulle du ändå vilja avsluta din kredit är det bara att skicka ett meddelande via e-post till oss om detta. Då stänger vi din kredit och du blir också spärrad för att åter söka om kredit hos oss igen.

Hur spärrar jag mitt personnummer?

Om du vill hindra dig själv från att ta lån hos oss så mailar du till vår kundtjänst. I mailet skriver du ditt personnummer, fullständiga namn och anledningen till varför du vill spärra dig från att låna hos oss. Denna spärr är oåterkallelig.

Hur och till vem framför jag ett klagomål?

I första hand ber vi dig att kontakta vårt kundcenter på telefon 0771-200 160 för att reda ut eventuella missförstånd.

Skulle du ändå inte vara nöjd med det svar eller den hjälp du får, kan du framföra ditt klagomål skriftligen till oss på: Euroloan (ELCF Sweden AB), Klagomålsansvarig, Box 200 52, 104 60 Stockholm. Vi har som målsättning att besvara eventuella klagomål eller reklamationer omgående, dock senast 14 dagar efter att de inkommit till oss.

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål eller om du vill ha råd från någon annan finns det ett antal institut du kan vända dig till.


Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Som privatperson kan du få hjälp och vägledning i finansiella frågor av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Kontaktuppgifter finner du på www.konsumenternas.se.


Kommunala konsumentvägledningen

Konsumentvägledare finns i ett flertal kommuner och lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska respektive juridiska frågor. Kontaktuppgifter finner du på www.konsumentverket.se.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Deras beslut är en rekommendation och inte tvingande. En anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. Mer information om ARN och hur du kontaktar dem, finner du på www.arn.se.